บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด ก่อตั้ง โดย นายเดชชัย จิตสุทธิภากร เดิมรับงานหล่อโลหะชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในโรงสีข้าว จากการสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องสีข้าวจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับโรงสีข้าวในประเทศไทย เป็นระยะเวลาหลายปี จึงขยายเพิ่มแผนกประกอบในปี พ.ศ. 2509 เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวของคนไทยที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับข้าวไทย และทนทานต่อการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ ยนต์ผลดี นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชชัยอุตสาหกรรม ปัจจุบันคือ บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกมาตราฐานอุตสาหกรรม ภายใต้ ชื่อ SPORTMAN  เพื่อใช้ในเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
     ปัจจุบัน เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและ โรงปรับปรุง
คุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศและต่างประเทศมานาน ในด้านคุณภาพเครื่องจักร ซึ่งพัฒนาด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสีข้าวให้ใช้ได้ง่าย เลือกใช้วัสดุคุณภาพเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งทีมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าเครื่องสีข้าวของยนต์ผลดี 
"คุ้มค่ากว่า บาทต่อบาท เกวียนต่อเกวียน"